Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/6)’nde Değişiklik Yapıldığına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Yayınlanma Tarihi: 08 Mart 202226.02.2022 tarihli, 31762 4. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’ de Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/6)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/17) yayımlanmıştır.

·       Söz konusu tebliğ ile 31.12.2021 tarih ve 31706 4. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/6)’ nin Ek-1 inde yer alan  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallar başlıklı tablosuna aşağıda GTİP numarası ve madde ismi verilen satırın eklendiği,

6812.99.10.00.00

İşlenmiş amyant (lif halinde); amyant veya amyant ve magnezyum karbonat esaslı karışımlar

 

·       Aynı tebliğin Ek-1 inde yer alan , Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallar başlıklı tablosunda bulunan ‘’6812.99.90.00.00’’ GTİP numaralı satırda yer alan eşyanın madde isminden  “(Kağıt, cilt kartonu ve keçeler ile sıkıştırılmış amyant lif contalar (yaprak veya rulo halinde))’’ ibaresinin çıkartıldığı ve satırın aşağıda gösterilen şekilde yenilendiği ,

6812.99.90.00.00

Diğerleri

 

·       Yine aynı tebliğin Ek-1’nde yer alan, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallar başlıklı tablosunda bulunan ve aşağıda yer alan satırların yürürlükten kaldırıldığı,

6812.99.10.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

6812.99.10.90.00

Diğerleri

6812.99.90.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

6812.99.90.20.00

İplikler

6812.99.90.30.00

Dokunmuş veya örme mensucat

6812.99.90.90.00

Diğerleri

 

belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (26.02.2022) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.