Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 06 Ekim 2023Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır.

20.09.2023 tarihli ve 32315 sayılı Resmi Gazete’de “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/7)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/31)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile Kontrole Tabi Yakıtlar Listesinde belirtilen eşyanın ithalatında, savunma sanayinde, ısıl işlem gerçekleşmeyen üretimde girdi olarak kullanılmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülecek miktar ve özelliklerde ithalatında, her ithalat işleminden önce her bir madde için Çevre İthalat ve İhracat İzinleri Uygulaması üzerinden muafiyet başvurusunda bulunulacağı, başvurunun uygun bulunması halinde İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesi yerine Muafiyet Yazısı verileceği ve keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine bildirileceği belirtilmiştir.

Buna ek olarak ilgili muafiyetten yararlanmak isteyen ithalatçıların, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi almasının zorunlu olduğu, ancak belirtilen eşyanın yıllık 1 tondan az miktarda ithalatında ilgili belgenin aranmayacağı belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayımı tarihinde (20.09.2023) yürürlüğe girer.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.