Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği

Yayınlanma Tarihi: 31 Aralık 2018Özet: 30.12.2018 tarih ve 30641 sayılı Resmi Gazete'de Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2019/3) yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Anılan Tebliğ ile Türkiye Gümrük Bölgesine girecek Ek-1'deki listede yer alan atıkların denetim işlemleri kapsamı, gümrük tarife istatistik pozisyonu verilen ürünlerin ithalindeki gerekli belge ve izinlere değinilmiş olup ithali uygunluk denetimine tabi atıklar ve ithali yasak atıkların listesi eklerde belirtilmiştir.

Tebliğ kapsamında Ek-2/A ve Ek-2/B'deki listelerde yer alan atıkların, serbest bölgeler dahil, Türkiye gümrük bölgesine girişinin yasak olduğu belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ek- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2019/3)​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.