Çerçevesiz Cam Aynalara Uygulanan Dampinge Karşı Önlem Devam Edecektir.

Yayınlanma Tarihi: 29 Aralık 2022Çerçevesiz Cam Aynalara Uygulanan Dampinge Karşı Önlem Devam Edecektir.

25.11.2022 tarihli ve 32024 sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/34) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile 7009.91 gümrük tarifesinde sınıflandırılan Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “çerçevesiz cam aynalar” ürünü ithalatına yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması tamamlanmış olup yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, 1,6 mm ve altında olan aynalar hariç tutularak 1/7/2016 tarihli ve 29759 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/27) de belirtildiği şekilde uygulanmasına devam edeceği belirtilmiştir.

 

 

 

GTP

 

Eşyanın Tanımı

 

Menşe Ülke

 

Firmalar

Damping Önlemi (CIF

Bedelin Yüzdesi)

 

7009.91

Çerçevesiz Cam

Aynalar (Kalınlığı 1,6 mm ve altında olanlar hariç)

 

Çin Halk Cumhuriyeti

 

Tüm Firmalar

 

%27

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayımı tarihinde (25.11.2022) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.