Cep Telefonlarında Kültür Fonu Kesintisi

Yayınlanma Tarihi: 04 Mart 2020Özet: 04 Mart 2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete’de 2187 sayılı Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlandı.

Açıklamalar

Yayımlanan bu karar ile birlikte her türlü boş CD, DVD, USB bellek gibi taşıyıcı materyal ile fikir ve sanat eserlerini çoğaltmaya yarayan teknik cihazların imalat veya ithalat bedelleri üzerinden yapılacak kesinti oranları (kültür fonu kesintisi) karar ekinde yer alan listede belirlenmiş olup cep telefonları kültür fonu kesintisi kapsamına alınmıştır.

Cep telefonu kültür fonu kesintisi kapsamında “Sadece 8517.12.00.00.11 GTİP numarası altında yer alan cep telefonlarından kaydetme ve çoğaltma özelliği bulunan” eşyaların ithalatında gümrük kıymeti üzerinden %1 oranında kültür fonu kesintisi yapılacaktır.

Kararda, söz konusu materyallerin ve teknik cihazların serbest dolaşıma girişini sağlayan gerçek ve tüzel kişiler, gümrük kıymeti üzerinden ekli listede belirtilen oranlardaki tutarı, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescilinden önce, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek bir ulusal bankada Bakanlık adına açılan özel hesaba yatırmakla yükümlü olduğu belirtilmiştir.

Karar hükümleri, Kültür ve Turizm Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımdan 15 gün sonra  (19.03.2020) yürürlüğe girer.

Ek- Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2187)

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.