Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasında Değişiklik

Yayınlanma Tarihi: 04 Mayıs 202030.04.2020 tarihli ve 31114 sayılı Resmi Gazete’de Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile 3/4/2020 tarihli ve 31088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen “Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları, 31/5/2020 tarihine (bu tarih dahil) kadar geçerli olup bu süre kesinlikle uzatılamaz.” ifadesinde yer alan “31/5/2020” ibaresi “30/6/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (30.04.2020) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.