Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 08 Nisan 2020Özet: 3 Nisan 2020 tarihli ve 31088 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu Tebliğ ile Çeltik İthalatında Uygulanacak Tarife Kontenjanı Uygulamasına ilişkin dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının belirlenmiştir.

Bu kapsamda tarife kontenjanı başvuruları ve dağıtımı, ithal lisansı düzenlenmesi, ithal lisansı kullanımı, yaptırım ve yetki başlıkları altında detaylı bilgilendirme yapılmıştır.

Ayrıca, söz konusu tebliğ kapsamında Bakanlıkça düzenlenen ithal lisanslarının, 31/5/2020 tarihine (bu tarih dahil) kadar geçerli olacağı ve  bu sürenin kesinlikle uzatılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 03.04.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.