CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimine Tabi Ürünler Listesine Yeni Eşyalar Eklendiği Belirtilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 19 Mart 2024CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimine Tabi Ürünler Listesine Yeni Eşyalar Eklendiği Belirtilmiştir.

31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı 4. mükerrer Resmi Gazete’de “CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/9)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile ekte yer alan eşyaların CE işareti taşıması gereken denetime tabi ürünler listesine eklendiği belirtilmiştir.

Buna ek olarak, Tarekste işlem yapan kullanıcıların TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin bilgi ve TAREKS’e Yüklenmesi Gereken Belgeler başlıklı ekin birinci ve ikinci maddelerinde belirtilen belgeleri yükleyerek başvuru yapmaları gerektiği, ilgili belgelerin fiili denetime yönlendirilen ürünler için başvuru günü dâhil yirmi iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenmesi gerektiği, ilgili belgelerin sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlanacağı ve bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanacağı belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.