“Ce” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 19 Mart 2024“Ce” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır.

06.01.2024 tarihli ve 32421 sayılı Resmi Gazete’de “ “Ce” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2024/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2024/28)” konulu Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/9)’nin Ekinde bulunan 421, 424 ve 430 sıra numaralı satırlarında yer alan “Elektrikli araçlar için olanlar” ibarelerinin “Elektrikli araçlar için şarj istasyonları” şeklinde değiştirildiği belirtilmiş olup aynı ekte satırlarda değişiklik yapıldığı aşaıdaki tabloda belirtilmiştir.

442.

8509.40.00.00.16

Et kıyma makinaları

LVD, EMC

443.

8509.80.00.00.00

Diğer cihazlar

LVD, EMC

 

Bu kapsamda Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.