“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği’nde (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/9) Değişiklikler Yapılmıştır

Yayınlanma Tarihi: 27 Ağustos 202120.08.2021 tarihli ve 31574 sayılı Resmi Gazete’ de “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği’nde (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/9) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/35) yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

·         “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/9)’nin Ek-1’inde yer alan “Elektrik Motorları, Ev Tipi Lambalar, Elektrik Lambaları, Armatürler, Klimalar, Vantilatörler, Elektrikli Süpürgeler, Su Pompaları” ürün grubuna ait satır ile “Elektrik Motorları, Ev Tipi Lambalar, Elektrik Lambaları, Armatürler, Klimalar, Vantilatörler” ürün grubuna ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup ürün grubuna  yeni ürünler eklenmiştir. Ek olarak ikinci satırda yer alan ürün grubunun ilgili yönetmeliği değiştirilmiştir.

Elektrik Motorları, Ev Tipi Lambalar, Elektrik Lambaları, Armatürler, Klimalar, Vantilatörler, Elektrikli Süpürgeler, Su Pompaları, Bulaşık Makinaları, Çamaşır/Kurutmalı Çamaşır Makinaları, Televizyonlar, Buzdolabı/Derin Dondurucular

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik

Ev Tipi Lambalar, Elektrik Motorları, Ev Tipi Lambalar, Elektrik Lambaları, Armatürler, Klimalar, Vantilatörler, Bulaşık Makinaları, Çamaşır/Kurutmalı Çamaşır Makinaları, Televizyonlar, Buzdolabı/Derin Dondurucular

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği (ENERJİ ETİKETLEMESİ)

 

·         Aynı tebliğin Ek-2’sinde yer alan 77, 85-89, 177-183, 185-187, 346-348, 351-355 sıra numaralı satırlara ait GTİP’ler “Enerji Etiketlemesi” ve “ECO-DESIGN” yönetmelikleri kapsamında da denetime tabi tutulacaktır.

·         Aynı Tebliğin Ek-2’sinde yer alan 276 ve 277 numaralı satırlarında yer alan GTİP’lerin ticari tanımlarına “motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç” ibaresi eklenmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, Tebliğin 2 nci maddesi yayımı tarihinden iki ay sonra, diğer maddeleri yayım tarihinde (20.08.2021) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.