“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ekinde Değişikler Yapıldığı Belirtilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 11 Mart 2024“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ekinde Değişikler Yapıldığı Belirtilmiştir.

01.03.2024 tarihli ve 32476 sayılı Resmi Gazete’de “ “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2024/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2024/33)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile “ “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2024/9)”nin Ek-2’sindeki 49 ve 98 sıra numaralı satırlarında yer alan “Diğerleri” ibarelerinin “Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)” şeklinde, 494 sıra numaralı satırında yer alan “EMC” ibaresinin “LVD, EMC” şeklinde değiştirildiği belirtilmiş olup aynı ekte yer alan 491, 514, 515, 516, 546 ve 575 sıra numaralı satırların yürürlükten kaldırıldığı bildirilmiştir.

 

Sıra No

GTİP

Tanım

İlgili Yönetmelik veya Yönetmelikler

Yapılan  Değişiklik

49.

8414.59.95.90.00

Diğerleri

Makine, LVD, EMC

motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç tutuldu

98.

8421.39.25.90.00

Diğerleri

Makine

motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç tutuldu

491.

8516.80.20.00.19

Diğerleri(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

LVD

Yürürlükten kaldırıldı

514.

8531.10.30.00.19

Diğerleri

LVD, EMC

Yürürlükten kaldırıldı

515.

8534.00.11.00.00

Çok katlı devreler

EMC

Yürürlükten kaldırıldı

516.

8534.00.19.00.00

Diğerleri

EMC

Yürürlükten kaldırıldı

546.

8536.90.95.00.00

Diğerleri

LVD

Yürürlükten kaldırıldı

575.

8542.39.90.00.00

Diğerleri

EMC

Yürürlükten kaldırıldı

494.

8519.81.00.00.00

Manyetik,optik veya yarı iletken mesnetleri kullananlar

EMC

Ürünler LVD yönetmeliği kapsamında da denetime tabi olacak

 

Bu Tebliğ 01.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.