Camdan Mamul Ev Eşyası İthalatında Gözetim Değerlerinde Değişiklik Yapılmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 16 Haziran 2023Camdan Mamul Ev Eşyası İthalatında Gözetim Değerlerinde Değişiklik Yapılmıştır.

29.05.2023 tarihli ve 32205 sayılı Resmi Gazete’de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/9)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile 7013 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan cam eşya ithalinde uygulanan gözetim değerlerinde değişiklik yapılarak bazı GTİP’lerin gözetim kıymetlerinin yükseldiği belirtilmiştir.

G.T.İ.P

Eşya Tanımı

ESKİ Birim  Gümrük Kıymeti* (ABD Doları/Ton)

YENİ Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Ton)

7013.10.00.10.00

 Sofra ve mutfak işleri için olanlar

2500

2500

7013.10.00.90.00

 Diğerleri

2500

2500

7013.22.10.00.00

 El imali olanlar

5000

5000

7013.22.90.00.00

 Makina imali olanlar

4000

4000

7013.28.10.00.00

 El imali olanlar

1000

1500

7013.28.90.00.00

 Makina imali olanlar

700

1500

7013.33.11.00.00

 Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış

6500

6500

7013.33.19.00.00

 Diğerleri

5000

5000

7013.33.91.00.00

 Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış

4500

4500

7013.33.99.00.00

 Diğerleri

4000

4000

7013.37.10.00.00

 Sertleştirilmiş camdan olanlar

900

1300

7013.37.51.00.00

 Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış

1200

1500

7013.37.59.00.00

 Diğerleri

1000

1500

7013.37.91.00.00

 Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış

800

1500

Top of Form

7013.37.99.00.00

Bottom of Form

 Diğerleri

1000

1500

7013.41.10.00.00

 El imali olanlar

4500

4500

7013.41.90.00.00

 Makina imali olanlar

4000

4000

7013.42.00.00.00

 00 C ile 300 0C'ler arasındaki ısıda doğrusal genleşme katsayısı 5x10 -6 /Kelvini geçmeyen (ısıya dayanıklı) camdan olanlar

1500

1500

7013.49.10.00.00

 Sertleştirilmiş camdan olanlar

900

1500

7013.49.91.00.00

 El imali olanlar

1200

1500

7013.49.99.00.00

Makina imali olanlar

1000

1500

7013.91.10.00.00

 El imali olanlar

5500

5500

7013.91.90.00.00

 Makina imali olanlar

4500

4500

7013.99.00.00.00

 Diğerleri

700

1500

Ton: Brüt Ağırlık

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün (28.06.2023) yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.