Cam Borular, Şofben ve Diğer Su Isıtıcılarına Ait Olan Cam Borular, Şofben ve Güneş Enerjili Su Isıtıcıları İthaline Yönelik İleriye Dönük Gözetim Uygulanacaktır.

Yayınlanma Tarihi: 03 Ocak 2023 Cam Borular, Şofben ve Diğer Su Isıtıcılarına Ait Olan Cam Borular, Şofben ve Güneş Enerjili Su Isıtıcıları İthaline Yönelik İleriye Dönük Gözetim Uygulanacaktır.

17.12.2022 tarihli ve 32046 sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/4) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen bazı cam borular, güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan cam boru ve vakumlu cam boru tüpleri ve güneş enerjili (solar) su ısıtıcıları eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak gözetim uygulanacaktır.

 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg*)

7002.32.00.00.00

oC ile 300 oC'ler arasındaki ısıda doğrusal genleşme katsayısı 5x10-6/Kelvin'i geçmeyen (ısıya dayanıklı) diğer camlardan (yalnız çapı 20 mm’yi geçen fakat 80 mm’yi geçmeyen cam borular)

 

 

 

6

7002.39.00.00.00

Diğerleri (yalnız çapı 20 mm’yi geçen fakat 80 mm’yi geçmeyen cam borular)

7020.00.30.00.00

oC ile 300 oC'ler arasındaki ısıda genleşme katsayısı 5x10-6/Kelvin'i geçmeyen (ısıya dayanıklı) camdan olanlar (yalnız çapı 20 mm’yi geçen fakat 80 mm’yi geçmeyen cam borular)

7020.00.80.00.00


Diğerleri (yalnız çapı 20 mm’yi geçen fakat 80 mm’yi geçmeyen cam borular)

 

8419.90.85.90.12

Şofben ve diğer su ısıtıcılarına ait olanlar (yalnız güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan cam boru ve vakumlu cam boru tüpleri)

8419.12.00.00.00

Güneş enerjili (solar) su ısıtıcıları

8

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün (17.01.2023) yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.