Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 20 Nisan 202120.04.2021 tarihli ve 31460 sayılı Resmi Gazete’de Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Menşeili Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile kontenjanlarının dağıtımının bir kısmı talep toplama yöntemiyle bir kısmı ise beyanname tescil sırasına göre yapılacağı belirtilmiştir. Konuya ilişkin alınan kararlar özetle aşağıda belirtilmiştir.

Ø  Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarından dağıtımı Talep Toplama Yöntemi’ne göre yapılacak olanlar için, tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde Bakanlığa müracaat etmelerinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Ø  Dağıtımı Beyanname Sırasına Göre Tahsis Yöntemi’ne göre yapılacak olanlar için gümrük beyannamesinin tescili esnasında tarife kontenjanından yararlanılacağının beyan edilmesinin müracaat hükmünde olduğu ve bu yönteme göre dağıtılan tarife kontenjanı tahsisi gümrük beyannamesinin tescili aşamasında ilgili muafiyet kodunun seçilmesi ile yapılacağı belirtilmiştir.

Ayrıca söz konusu tebliğde geçici 1 madde ile 2021 yılında, TTY’ye göre yapılan tarife kontenjanlarından faydalanabilmek için, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde Bakanlığa müracaat edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (20.04.2021) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği ve Eki Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

 

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.