Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması

Yayınlanma Tarihi: 21 Mayıs 2018Özet: 16.05.2018 tarihli ve 30423 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile Bosna ve Hersek menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında tarife kontenjanı uygulaması getirilmiştir.

Açıklamalar

Söz konusu Tebliğ uyarınca, tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, Ek-1'deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarından dağıtımı TTY'ye (Talep Toplama Yöntemi) göre yapılacak olanlar için, tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde, dağıtımı EOTY'ye (Eşit Oranda Tahsis Yöntemi) ve İGİAY'ye (İlk Gelen İlk Alır Yöntemi) göre yapılacak olanlar için tarife kontenjanı dönemi içerisinde, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

Söz konusu Tebliğ ile 19.06.2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Ayrıca söz konusu Tebliğ de yer alan Geçici Madde 1 uyarınca 2018 yılına münhasıran, tahsisatı TTY'ye göre yapılan tarife kontenjanlarından faydalanabilmek için, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bakanlığa müracaat edilmesi gerekmektedir.

Tebliğ hükümleri Ekonomi Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (16.05.2018) yürürlüğe girer.

Ek- Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.