Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Menşeli/Çıkışlı Bazı Mensucat Cinsi Eşya İçin Dampinge Karşı Önlem Uygulanacağı Belirtilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 16 Haziran 2023Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Menşeli/Çıkışlı Bazı Mensucat Cinsi Eşya İçin Dampinge Karşı Önlem Uygulanacağı Belirtilmiştir.

Ticaret Bakanlığı tarafından 01.06.2023 tarihli ve 32208 sayılı Resmi Gazete’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/20) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek menşeli/çıkışlı 54.07 gümrük tarife pozisyonunda sınıflandırılan “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” cinsi eşya ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 gümrük tarife pozisyonları altında sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” cinsi eşyanın ithalatına yönelik yürürlükteki dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılındığının tespit edildiği belirtilmiş olup aşağıda belirtilen tablolardaki oranlar tutarında dampinge karşı önlemin uygulanacağı belirtilmiştir.

Menşe/Çıkış Ülkesi

Firma Unvanı

110 gr/m2 ağırlığı, altı ve üstü için önlem oranları (CIF%)

Bosna-Hersek

Better House-Bolji Dom D.O.O.

0

0

Diğerleri

42,44

21,13

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti

Tüm firmalar

42,44

21,13

 

GTP

Eşyanın Tanımı

Menşe/Çıkış Ülkesi

Firma Unvanı

Dampinge Karşı Önlem (CIF bedelin %’si)

55.13

Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85’ten az, m² ağırlığı 170 gr.ı geçmeyen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler)

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti

Jagjemezler Dooel

0

55.14

Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85’ten az, m² ağırlığı 170 gr.ı geçen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler)

55.15

Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucat

Diğerleri

44

55.16

Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayım tarihinde (01.06.2023) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.