Bosna Hersek Menşeli Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması

Yayınlanma Tarihi: 26 Haziran 2018Özet: 19.06.2018 tarihli ve 30453 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile Bosna ve Hersek menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanları düzenlenmiştir.

Açıklamalar

Tebliğ' de,

  • Tarife kontenjanı tahsisatı için başvuru ve başvuruların sonuçlandırılması

  • Tarife kontenjanı tahsisat yöntemi

  • Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar

  • Tarife kontenjanı tahsisatı yapılacak firmalar

  • Dağıtım kriterleri

  • İthal lisansı düzenlenmesi

  • İthal lisansı kullanımı

Konuları detaylı olarak açıklanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile 16.05.2018 tarihli ve 30423 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan, Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ uyarınca, 2018 yılında TTY' ye göre dağıtılacak tarife kontenjanları için münhasıran bu Tebliğin 14 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılan Tebliğ çerçevesinde yapılan başvurular dikkate alınır.

Tebliğ hükümleri Ekonomi Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (19.06.2018) yürürlüğe girer.

Ek- Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.