Bosna Hersek Menşeli Bazı Canlı Büyükbaş Hayvanlar, Canlı Koyun ve Keçiler, Canlı Horozlar ve Tavuklar Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Açıldı

Yayınlanma Tarihi: 06 Ağustos 202131.07.2021 tarihli ve 31554 sayılı Resmi Gazete’ de Bosna Hersek Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Karar yayımlanmıştır.

Söz konusu karar ile bülten ekinde yer alan tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen Bosna Hersek menşeli bazı Canlı Büyükbaş Hayvanlar, Canlı Koyun ve Keçiler, Canlı Horozlar ve Tavuklar ürünleri için  karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanları açılmıştır.

Ayrıca bülten ekinde yer alan tabloda tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta, gümrük vergisi ve ek mali yükümlülüklerin 0 (sıfır) olarak uygulanacağı belirtilmiştir. Tarife kontenjanı dışında kalan ithalatta ise, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi ile ek mali yükümlülüklerin uygulanacağı belirtilmiştir.

Diğer yandan 31.06.2021 tarihli ve 31554 sayılı Resmi Gazete’ de Bosna Hersek Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin yayımlanan Tebliğ ile de uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenme esasları belirtilmiştir

Söz konusu Karar hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinden bir gün sonra  (01.08.2021) yürürlüğe girecektir.

Söz konusu kararı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.