Boru Bağlantı Parçaları İthalatında Dampinge Karşı Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 28 Nisan 2023Boru Bağlantı Parçaları İthalatında Dampinge Karşı Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılmıştır.

08.04.2023 tarihli ve 32157 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/13) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile yerli üretici Trakya Döküm San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Brezilya, Bulgaristan, Çin, Endonezya, Hindistan ve Tayland menşeli 7309.19 gümrük tarife pozisyonlu “boru bağlantı parçaları, diğerleri” ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açıldığı ve yürürlükte olan önlemin kalkması halinde dampingin ve zararın devam edebileceği veya yeniden meydana gelebileceği konusunda yeterli bilgi, belge ve delillerin olduğu tespit edildiği belirtilmiştir.

Soruşturma sürecinde, ürünün ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı, meslek kuruluşları ve benzer malın Türkiye’deki üreticileri ilgili taraflar olarak kabul edileceği ve ilgili tarafların 37 gün içerisinde (posta süresi dahil) soru formlarını cevaplaması veya görüşlerini sunması gerektiği ve soruşturma sonucuna etkilenebileceği iddia eden taraflar ise soruşturma süreci içerisinde görüşlerini sunabilecekleri belirtilmiştir.

Bununla birlikte meri önlemin soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalacağı belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayımı tarihinde (08.04.2023) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.