Birleşik Krallık STA Kapsamında İthalat Rejimi Kararı ve İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararlara Ek ve Geçici Maddeler Eklendi

Yayınlanma Tarihi: 20 Nisan 202120.04.2021 tarihli ve 31460 sayılı Resmi Gazete’ de İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair 3837 sayılı Karar ve İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 3838 sayılı Karar yayımlanmıştır.

Söz konusu 3837 ve 3838 sayılı kararlara eklenen maddeler ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı ile imzalanan serbest ticaret anlaşması kapsamı hükümlerine uygun şekilde menşe ispatının yapılması halinde, Avrupa Birliğine uygulanan gümrük vergisi, toplu konut fonu ve ilave gümrük vergisi oranlarının uygulanacağı belirtilmiştir.

Ayrıca, 1 Ocak 2021 tarihinden sonra Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış Birleşik Krallık çıkışlı ve menşeli eşya, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasına kapsamında yayımlanacak olan düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar, karar eki listelerde "Diğer ülkeler" sütununda öngörülen gümrük vergisi toplu konut fonu ve ilave gümrük vergisi doğrultusunda teminat alınması suretiyle ithalat yapılırken, eklenen geçici maddeler ile alınan teminatlar hakkında gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde işlem yapılacağı belirtilmiştir.

Söz konusu Kararların hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (20.04.2021) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kararı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.