Birleşik Krallık ile Türkiye Arasında STA Kapsamında Menşe Beyanı Düzenlenmesi Gerektiği ve Menşe Beyanı Metni Üzerinde REX Numarası Girilmesi Şeklinde Bir Uygulama Olmadığı Belirtilmiştir

Yayınlanma Tarihi: 06 Temmuz 2022Gümrükler Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün 76087054 sayılı, 30.06.2022 tarihli, “Kayıtlı İhracatçı Sistemi (REX)” konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazıda, ülkemizde yerleşik ihracatçılar bakımından REX sisteminin uygulama alanın sınırlı olup, mevcut durumda esas olarak Türkiye’nin GTS kapsamında tek taraflı taviz tanıdığı faydalanan ülkelerdeki ihracatçıların ülkemize yönelik ihracatlarında kullandıkları bir sistem olduğu belirtilmiştir.

Buna göre Türkiye- Birleşik Krallık STA kapsamında Birleşik Krallığa yapılacak ihracatlarda, 30 Mayıs 2021 tarihli ve 31496 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15/3/2021 tarihli ve 2/2021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan “menşe beyanı” düzenlenmesi gerektiği ve söz konusu menşe beyanı metni üzerine REX numarası girilmesi şeklinde bir uygulamanın söz konusu olmadığı belirtilmiştir.

Öte yandan, Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık arasındaki Ticaret ve İşbirliği Anlaşması’na göre; Avrupa Birliği’nde yerleşik olup, Birleşik Krallığa Avrupa Birliği-Birleşik Krallık Ticaret ve İşbirliği Anlaşması kapsamında ihracat yapacak ihracatçıların söz konusu anlaşmanın Ek-7’sinde yer alan menşe beyanı metnine REX numaralarını girmeleri gerektiği ve Genel Müdürlüğe gelen taleplerin de Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık arasındaki bu özel düzenlemeden kaynaklandığının düşünüldüğü belirtilmiştir.

Yazı, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.