Birleşik Arap Emirlikleri Menşeli Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Kullanılacak Tarife Kontenjanlarının Düzenlendiği Belirtilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 09 Ekim 2023Birleşik Arap Emirlikleri Menşeli Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Kullanılacak Tarife Kontenjanlarının Düzenlendiği Belirtilmiştir.

31.08.2023 tarihli ve 32295 sayılı Resmi Gazete’de “Birleşik Arap Emirlikleri Menşeli Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7546)” ve “Birleşik Arap Emirlikleri Menşeli Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ve Tebliğ ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) menşeli bazı sanayi ürünlerinin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanları düzenlenmiş olup tarife kontenjanına başvuru ve tahsisat yöntemi belirlenmiş, tarife kontenjanlarının tahsisatının tarife kontenjanı konusu eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi tescil numarası sırası esas alınarak yapılacağı belirtilmiştir.

Buna ek olarak tarife kontenjanı kullanım dönemi içerisinde kontenjanların tamamının kullanılmaması halinde, kalan miktar en fazla takip eden 3 ay içerisinde belirtilen usul ve esaslar dahilinde kullandırılacağı belirtilmiştir.

Tarife Kontenjanı Kod No

GTİP

Eşyanın Tanımı

Tarife Kontenjanı Miktarı (Ton) (Her Takvim Yılı İçin)

Tarife Kontenjanı Kullanım Dönemi

Azami Miktar (Ton)

Tahsisat Yöntemi

BAES001

3901.10.90.00.11

Alçak yoğunluk polietilen

50.000

01 Ocak – 31 Mart

2.500

BSGTY

BAES002

3901.20.90.00.11

Yüksek yoğunluk polietilen

80.000

01 Ocak – 31 Mart

4.000

BSGTY

 

Karar ve Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup 01.09.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Karar ve Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.