Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliğ Taslağı Oluşturulmuştur.

Yayınlanma Tarihi: 22 Mayıs 2023Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliğ Taslağı Oluşturulmuştur.

Ticaret Bakanlığının 25.04.2023 tarihli ve 84843258 sayılı “Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği TASLAĞI ” konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazı ile bebek ürünlerinin ithalat denetimi tebliği taslağı tüm odalara iletilmiş ve görüşleri istenmiş olup; bebekler tarafından ya da bebekler için kullanılan ve ithalat yoluyla piyasaya arz edilmek istenen GTİP’leri Ek-1 tablosunda belirlenmiş çocuk bezi, çocuklar için klozet daraltıcılar, yalnız bebek biberonları, alıştırma bardağı, yalnız bebekler için emzikler, göğüs ucu koruyucu, anne sütü için göğüs kalkanı, diş kaşıyıcılar, çocuk mama sandalyeleri, yürüteçler, taşıyıcılar ve yalnız yüzme oturakları olan eşyaların ithalatı ardından kullanımı sonucunda tüketicilerin maruz kalması muhtemel risklerin önüne geçilmesi, denetimi ve 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, 4/10/2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği ile 3/5/2016 tarihli ve 29701 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği’nin uygunluğuna ilişkin usul ve esaslar belirtilmiştir.

Bu çerçevede kapsam dahili ürünlerin ithalat denetimi için ithalatçının TAREKS (Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi)  üzerinden ve risk analizine göre yapılacağı, konu hakkındaki muafiyet ve istisnalar, ithalatçının sorumlulukları ve konuya ilişkin bazı yaptırımlar belirtilmiştir. Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yükleneceği, denetim süreci ve sonucuna ilişkin sorgulamaların TAREKS aracılığıyla yapılacağı, ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesinde beyan edilmesinin zorunlu olduğu belirtilmiş olup; referans numaralarının verildiği tarihten itibaren 1 yıl süre ile geçerli olacağı belirtilmiştir.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.