Bazı Zararlı Kimyasalların İhracatı ve İthalatı Hakkında Yönetmelik Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 24 Şubat 2023Bazı Zararlı Kimyasalların İhracatı ve İthalatı Hakkında Yönetmelik Yayımlanmıştır.

28.01.2023 tarihli ve 32087 sayılı Resmi Gazete ‘de Bazı Zararlı Kimyasalların İhracatı ve İthalatı Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik ile Bazı Zararlı Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesinin uygulanmasında Sözleşmeye taraf olan ülkeler ile diğer ülkelerin, ithalat ve ihracat işlemlerine dair usul ve esasları belirlenmiş olup aşağıda listelenmiştir.

·         Anılan Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan kimyasalların, Ek-3 ve Ek-5’te yer alan bilgileri içerecek şekilde, Ek-2 listesinde yer alan kimyasalların, kullanım kategorisi kapsamında Ön Bildirim Kabul usulüne tabi olduğu belirtilmiştir.

·         İhracatçının, Sözleşmeye taraf olan veya diğer ülkeye kimyasal ihraç etmek istemesi durumunda; söz konusu ihracata ilişkin olarak planlanan ilk ihracat tarihinden en geç 35 gün öncesine kadar yılda 1 defa Bakanlığa bildirimde bulunması gerektiği,

·         Bakanlığın ithalatçı tarafın veya diğer ülkenin yetkili merciinin kimyasalın planlanan ilk ihracatından en geç 20 gün öncesine kadar bu bildirimi almalarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alacağı,

·         Bakanlığın ihraç edilen her bir kimyasalın ve bu kimyasalı ithal eden tarafların veya diğer ülkelerin isminin yer aldığı yıllık bir liste oluşturacağı ve bu listeyi internet sayfasında kamunun erişimine açık hale getireceği,

·         İhraç edilecek kimyasalın, piyasaya arzı, kullanımı veya etiketlenmesine ilişkin ilgili mevzuatın değişmesine bağlı olarak söz konusu kimyasalın sınıflandırmasının değişmesi durumunda, ihracatçının Ek-3’e uygun şekilde hazırlayacakları formların üzerinde bir önceki bildirimin revizyonu olduğu bilgisine de yer vermeleri gerektiği,

·         Bir kimyasalın ihracatının aciliyet taşıması halinde ve ihracatın gecikmesinin ithalatı yapan tarafta veya diğer ülkede kamu sağlığı veya çevre açısından tehlike arz etmesi durumunda ihracatçının veya ithalatı yapan tarafın veya diğer ülkenin gerekçeli talebine istinaden Bakanlığın tam veya kısmi şekilde muafiyet sağlayabileceği,

·         İthalatı yapan tarafın veya diğer ülkenin yetkili merciinin söz konusu kimyasalın ihracatından önce bilgilendirilme gerekliliğinden feragat edebileceği,

·         Ek-1’de bitki koruma ürünü aktif maddesi olarak listelenen bir kimyasal ihraç edilmek üzere ithal edildiğinde ve ithalatı yapan taraf veya diğer ülkenin yetkili merciinin Tarım ve Orman Bakanlığına onay göndermesi durumunda uygulanmayacağı,

·          Ek-1 ve Ek-2’de listelenen maddelerin ve bu maddeleri içeren Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik kapsamında etiketleme hükümlerine tabi karışımların ihracatçı veya ithalatçılarının, her yıl 31 Mart tarihine kadar bir önceki yıla ait ihraç veya ithal ettiği miktarı Bakanlığa beyan etmeleri gerektiği,

Tebliğ hükümleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından yürütülecek olup yayımı (28.01.2023) tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girer.

Söz konusu Yönetmeliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz