Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar

Yayınlanma Tarihi: 26 Haziran 2018Özet: 22.06.2018 tarihli ve 30456 sayılı Resmi Gazete'de Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/11799) yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu Karar ile, Bangladeş, Bolivya, Cape Verde, Endonezya, Hindistan, Kamboçya, Moğolistan, Pakistan, Paraguay, Sri Lanka, Ukrayna ve Vietnam menşeli İthalat Rejimi Kararı eki II sayılı listede yer alan eşyaların [93 üncü fasıl, Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) ürünleri ve tarım ürünleri (5, 9, 13, 15, 17, 22, 24, 44 ve 46. fasıllar) hariç] AB ülkeleri üzerinden A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde telafi edici vergi olarak ek mali yükümlülük tahsil edilecektir.

Ek mali yükümlülük;

  • Endonezya menşeli eşyalar, Hindistan menşeli eşyalar (25, 27, 28, 50, 60, 71, 76, 78, 79, 81, 83, 87 ve 89. fasıllar hariç), Vietnam ve Ukrayna menşeli eşyalar ile Sri Lanka menşeli eşyalar (61. Ve 63. fasıllarda yer alanlar) için DÜ sütununda yer alan vergi ile GYÜ sütununda yer alan vergi farkı oranında,

  • Bangladeş menşeli 50 ile 63. fasıllarda yer alan eşyalar için İthalat Rejim Kararı ekinde DÜ sütununda yer alan vergi oranında,

  • Kamboçya menşeli 61 ile 63. fasıllarda yer alan eşyalar için İthalat Rejim Kararı ekinde DÜ sütununda yer alan vergi oranında,

  • Etiyopya menşeli 5209.42 Gümrük Tarife Pozisyonunda (GTP)  yer alan eşyalar için İthalat Rejim Kararı ekinde DÜ sütununda yer alan vergi oranında,

  • Nepal menşeli 5509.21, 5509.22 ve 5509.51 Gümrük Tarife Pozisyonlarında (GTP) yer alan eşyalar için İthalat Rejim Kararı ekinde DÜ sütununda yer alan vergi oranında,

  • Bolivya, Cape Verde, Moğolistan, Paraguay ve Pakistan (Pakistan için 42.43. fasıllar ve 50 ile 63. fasıllar hariç) için İthalat Rejim Kararı ekinde GYÜ sütununda yer alan vergi oranında,

  • Pakistan menşeli 42. ve 43. fasıllar ile 50. ve 63. fasıllarda yer alan eşyalar için İthalat Rejim Kararı ekinde DÜ sütununda yer alan vergi oranında,

tahsil edilecektir.

Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

Ayrıca söz konusu Karar ile, 11.09.2017 tarihli ve 2017/10926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

Karar hükümleri Ekonomi Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihini (22.06.2018) takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

Ek- Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/11799)​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.