Bazı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Kapsamında Alınacak Önlemlere ve Uygulanacak Müeyyidelere Dair Tebliğ Taslağı Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 16 Haziran 2023Bazı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Kapsamında Alınacak Önlemlere ve Uygulanacak Müeyyidelere Dair Tebliğ Taslağı Yayımlanmıştır.

Ticaret Bakanlığı’nın 15.05.2023 tarihli ve 85441415 sayılı “Müeyyide Tebliği Taslağı” konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazı ile Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri çerçevesinde Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden yürütülen denetimler kapsamında, usulsüzlüklere karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esasların düzenlenmesine yönelik “Bazı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Kapsamında Alınacak Önlemlere ve Uygulanacak Müeyyidelere Dair Tebliğ Taslağı” hazırlandığı ve taslağa ilişkin görüş ve değerlendirmelerin 25 Mayıs 2023 tarihi mesai bitimine kadar Ticaret Bakanlığı’na iletilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, firmalar ve kullanıcılar tarafından ilgili denetim birimlerine ibraz edilen taahhütnamenin ihlali durumunda taahhütnamede belirtilen ürünün ithalat için CIF değerinin %60’ının vergi idaresi tarafından tahsil edilerek bütçeye gelir olarak kaydedileceği, firmalar ve kullanıcılar tarafından ilgili denetim birimlerine sahte veya tahrif edilmiş belge sunulması durumunda firmanın TAREKS başvurularının 6 ay süreyle fiili denetime yönlendirileceği ve mevzuatta tanınan muafiyetlerden 6 ay süreyle men edileceği belirtilmiştir.

Ayrıca, denetimi devam eden bir TAREKS başvurusuna ait ürünler için kullanıcılar tarafından birden fazla başvuru yapılması durumunda, firmanın başvurularının 3 ay süreyle fiili denetime yönlendirileceği ve başvuruyu yapan kullanıcının TAREKS yetkisinin 3 ay süreyle askıya alınacağı,  ret ile sonuçlandırılmış bir TAREKS başvurusuna tabi ürünler için kullanıcılar tarafından birden fazla başvuru yapılması durumunda firmanın başvurularının 6 ay süreyle fiili denetime yönlendirileceği ve başvuruyu yapan kullanıcının TAREKS yetkisinin 6 ay süreyle askıya alınacağı belirtilmiştir.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.