Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin İthalatında İnsan Sağlığı, Can ve Mal Güvenliği, Çevre ve Tüketicinin Korunması Yönünden İlgili Mevzuata Uyumunun Denetimi

Yayınlanma Tarihi: 10 Kasım 202007.11.2020 tarihli ve 31297 sayılı Resmi Gazete ’de 2021/18 sayılı Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır. 

Söz konusu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılacağı belirtilmiştir. A.TR Dolaşım Belgeli olduğu TAREKS ’te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulacaktır.

 

Ayrıca ithalatçının söz konusu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği bütün ürünlerin her halükârda ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından sorumlu olacağı belirtilmiştir.

Bu tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz