Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 31 Aralık 2018Özet: 29.12.2018 tarih ve 30640 sayılı Resmi Gazete'de Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin 2019/15 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu Tebliğ uyarınca Tebliğin Ek-1'indeki listede yer alan eşyaların karşılarında bulunan mevzuattaki şartlara uyup uymadığının Riske Dayalı Denetim Sistemi (RDDS) ile denetlenmesi, toplatılması, düzeltilmesi ve imhasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

Bu Tebliğ hükümlerine göre eşyanın test edilmesi, toplatılması, düzeltilmesi, imhası ve ilanına ilişkin tüm işlemlerin yapılmasından ve bunlardan doğacak tüm masraflardan eşyayı Türkiye'ye ithal eden ithalatçı ve piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişiler müteselsilen sorumludur.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ek- Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin 2019/15 sayılı Tebliğ​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.