Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 31 Aralık 2018Özet: 29.12.2018 tarih ve 30640 sayılı Resmi Gazete 'de Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin 2019/15 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Anılan Tebliğe kapsamında:

Ek-1'de yer alan eşyaların karşılarında bulunan mevzuattaki şartlara uyup uymadığının Riske Dayalı Denetim Sistemi (RDDS) ile risk değerlendirmesi, numune alınması, toplatılması ve imha gibi işlemlere tabi tutulması gerektiği belirtilmiştir.

206-1.jpg
Numune alınması, testler, toplatma ve imha işlemleri, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde ilgilisi ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB) tarafından uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlara ve uluslararası gözetim şirketlerine yaptırılır.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ek- Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin 2019/15 sayılı Tebliğ​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.