Bazı Taş Kömürü Eşyasının İthalinde Ek Mali Yükümlülük Uygulanacaktır.

Yayınlanma Tarihi: 05 Mayıs 2023Bazı Taş Kömürü Eşyasının İthalinde Ek Mali Yükümlülük Uygulanacaktır.

20.04.2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmi Gazete’de “Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7109)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile geçici 2. maddenin yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kararın yayım tarihi olan 2/8/2016 tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın 15/9/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde, söz konusu eşyaya bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(2) Birinci fıkra kapsamında kalması şartıyla bu Karara konu olan eşyaya ilişkin olarak tahsil edilmiş ek mali yükümlülük ve bu ek mali yükümlülükten kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harç, başvurusu halinde, gümrük vergilerinin iadesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgilisine iade edilir.”

Ayrıca, Karar’a geçici 3. madde elenmiş olup ilgili geçici maddede 2701.12.90.00.00 GTİP’li bazı taş kömürü eşyasının bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce özet beyanı verilenler de dahil olmak üzere, söz konusu kararın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden günden itibaren en geç 30 gün içerisinde gümrük beyannamesinin tescil edilmesi hâlinde, özet beyan kapsamındaki ilgili eşyanın ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Karar hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayımı tarihinde (20.04.2023) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kararı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.