Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği

Yayınlanma Tarihi: 12 Ocak 202131.12.2020 tarihli ve 31351 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında Ve İthalatında Ticari Kalite Denetimine  İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2021/21) yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile bazı tarım ürünlerinin ihracata ve ithalat anında gerekli görülenlerin ticari kalite yönünden uygunluğunun gerektiğinde risk analizi esaslı olarak denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.