Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Yayınlanma Tarihi: 30 Aralık 202029.12.2020 tarihli ve 31349 sayılı Resmi Gazete 'de Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar yayımlanmıştır.

Söz konusu karar ile lityum-iyon akümülatör, yalnız led diyotlu baskılı devre kartı, lityum iyonlu akümülatörler, yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer piller, rotatif tip kompresör, epsilon-kaprolakton, sodyum lügnosülfonat çözeltisi, reçine asitleri, poli(vinil alkol), nikel-metal hidrit akümülatörler, polieter polyol, akrilonitril butadien stiren kopolimeri, titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ile fosforöz asit, asetilaseton, asetik asit, vinil asetat, butil akrilat, akrilonitril cinsi eşyalar için 15/2/2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere bülten ekinde yer alan tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanları açıldığı belirtilmiştir.

Karar hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (01.01.2021) yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Kararı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.