Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Kota ve Tarife Kontenjanının Artmasına Yönelik Usul ve Esaslar Düzenlendi

Yayınlanma Tarihi: 28 Aralık 2018Özet: 28 Aralık 2018 tarihli ve 30639 sayılı Resmi Gazete'de 2018/9 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ yayımlandı.

Açıklamalar

Söz konusu Tebliğ ile 2018 /512 sayılı "Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Karar" uyarınca, yalnızca reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ve yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımı, yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları düzenlenmiştir. Belirlenen usul ve esaslara ilişkin maddeler özet olarak aşağıda yer almaktadır.

  • Söz konusu tebliğ ile 3806.10. GTP'li yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ithalatında açılan 40.000 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı ile 3815.90.10 veya 3815.90.90 GTP'li yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan 450 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı talep toplama yöntemiyle yapılacaktır.

  • Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarı açılmış olan kontenjana eşit veya altında ise taleplerin tam olarak karşılanacağı, üzerinde ise toplam ithalat miktarı ve önceki yıllardaki tarife kontenjanı kullanım performansı gibi kriterlere göre dağıtımı gerçekleşecektir.

  • Tarife kontenjanı kapsamında yapılan ithalatta bakanlık tarafından ithal lisansı düzenlenir. Düzenlenen ithal lisanları 15.02.2020 tarihine kadar geçerli olup, ithal lisansı 3. Kişilere devredilemez.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Ek- 2018/9 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.