Bazı Porselen ve Seramik Cinsi Eşyanın İthalinde Uygulanacak Gözetim Miktarı Belirtilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 16 Haziran 2023Bazı Porselen ve Seramik Cinsi Eşyanın İthalinde Uygulanacak Gözetim Miktarı Belirtilmiştir.

29.05.2023 tarihli ve 32205 sayılı Resmi Gazete’de İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/8) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile 69.11, 69.12, 69.13 ve 69.14 tarife pozisyonları altında sınıflandırılan bazı porselen ve seramik cinsi eşyanın ithalinde ileriye yönelik olarak gözetim uygulaması yürütüleceği belirtilmiş olup ilgili eşyaları kapsayan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/2)’in yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiştir.

Sıra No

GTİP

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)

1

6911.10.00.00.11

Beyaz olanlar

4

2

6911.10.00.00.12

Tek renkli olanlar

5.5

3

6911.10.00.00.19

Diğerleri

6

4

6911.90.00.00.11

Beyaz olanlar

8,5

5

6911.90.00.00.12

Tek renkli olanlar

6,5

6

6911.90.00.00.19

Diğerleri

6

7

6912.00.21.00.00

Adi topraktan olanlar

6

8

6912.00.23.00.00

Greden olanlar

4.5

9

6912.00.25.00.11

Beyaz olanlar

3

10

6912.00.25.00.12

Tek renkli olanlar

3,5

11

6912.00.25.00.19

Diğerleri

4.5

12

6912.00.29.00.00

Diğerleri

4,5

13

6912.00.81.00.00

Adi topraktan olanlar

5.5

14

6912.00.83.00.00

Greden olanlar

7.5

15

6912.00.85.00.00

Fayanstan veya ince çömlekçi eşyasından olanlar

4.5

16

6912.00.89.00.00

Diğerleri

5

17

6913.10.00.00.10

El yapımı çiniden olanlar

9

18

6913.10.00.00.90

Diğerleri

7

19

6913.90.10.00.00

Adi topraktan olanlar

4.5

20

6913.90.93.00.10

El yapımı çiniden olanlar

9

21

6913.90.93.00.90

Diğerleri

4.5

22

6913.90.98.00.00

Diğerleri

6

23

6914.10.00.00.00

Porselenden olanlar

5

24

6914.90.00.00.00

Diğerleri

8

 *Brüt kg

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün (28.07.2023) yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.