Bazı Plastikten Plakalar, Levhalar ve Filmler Cinsi Eşyaya Uygulanan Gözetim Uygulamasının Devam Edeceği Belirtilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 27 Mart 2024Bazı Plastikten Plakalar, Levhalar ve Filmler Cinsi Eşyaya Uygulanan Gözetim Uygulamasının Devam Edeceği Belirtilmiştir.

21.03.2024 tarihli ve 32496 sayılı Resmi Gazete’ de  “ İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/2) ” yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile aşağıdaki tabloda GTİP’leri de belirtilmiş bazı plastikten plakalar, levhalar ve filmler cinsi eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik gözetim uygulanacağı belirtilmiştir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Eski Gümrük Kıymeti(ABD Doları/Ton)

Yeni Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)

3920.10

Etilen polimerlerinden olanlar

3.000

3

3920.20.21.00.11

Baskılı olanlar

3.000

3

3920.20.21.00.19

Diğerleri

3.000

3

3920.62.19.00.00

Diğerleri (Yalnız bioryante polietilen tereftalat film)

3.000

3

3920.69.00.00.00

Diğer poliesterlerden olanlar (Yalnız bioryante polietilen tereftalat film)

3.000

3

3921.19

Diğer Plastiklerden olanlar

5.000

5

3921.90.10.00.00

Poliesterlerden olanlar (Yalnız bioryante polietilen tereftalat film)

3.000

3

*Kg: Brüt ağırlık

Bu kapsamda tabloda belirtilen eşyaların sadece Ticaret Bakanlığınca düzenlenen gözetim belgesi ile ithal edileceği ve gözetim belgesinin gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacağı belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün (20.04.2024) yürürlüğe girer.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.