Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 31 Aralık 2018Özet: 29.12.2018 tarih ve 30640 sayılı Resmi Gazete'de Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin 2019/11 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu Tebliğ ile aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve tanımları yer alan eşyalar için Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Transit Rejimi, Gümrük Antrepo Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimlerine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescili için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek uygunluk yazısı aranacağı belirtilmiştir.
187-1.jpg

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ek- Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin 2019/11 sayılı Tebliğ​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.