Bazı Maddelerin İthalatında Çevrenin Korunması Yönünden Uygunluk Denetimine İlişkin Usul ve Esasların Düzenlendiği Tebliğ Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 19 Mart 2024Bazı Maddelerin İthalatında Çevrenin Korunması Yönünden Uygunluk Denetimine İlişkin Usul ve Esasların Düzenlendiği Tebliğ Yayımlanmıştır.

31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmi Gazete’nin 4. Mükerrerinde “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2024/6)” konulu Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile, bazı maddelerin ithalatında çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları gereği kimyasallar için verilen düzenlendiği tarihten takvim yılı sonuna kadar geçerli olan OTİM Kontrol belgesinin klorodiflorometan”ın ithalatı için alınan tüm OTİM Kontrol Belgelerinde  öncelikle Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde Servis Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi ve Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde Üretim Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesinin ve numarasının alınmasının gerekli olduğu ayrıca başvuru ve belge alma süreçlerinin ise ekte yayımlandığı belirtilmiştir.

Buna ek olarak, Ek-2’de yer alan maddelerin, tek kullanımlık basınçlı kaplar içerisinde ithal etmenin, laboratuvar amaçlı kullanım için olanlar hariç yasak olduğu ve İthali yasak florlu sera gazları Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi ile belgelenmesi gerektiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu maddelerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde, OTİM Kontrol Belgesinin veya Hidroflorokarbon Kontrol Belgesinin, gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrük idaresince aranacağı belirtilmiştir.

Bu kapsamda Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.