Bazı Genel Müdürlüklerin Görevlerine İlişkin Düzenlemeler

Yayınlanma Tarihi: 21 Şubat 2019Özet: 10 Ocak 2019 tarihli ve 30651 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 27 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine istinaden Bakanlık Genel Müdürlüklerinin görevlerine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Açıklamalar

Döner sermaye işletmelerini idari ve mali yönden yönetmek görevinin anılan Kararname ile kurulan Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğüne verilmesi nedeniyle Bakanlık Makamının 31.01.2019 tarihli 41321787 sayılı Onayı ile 75.maddenin hükmünün uygulanması ve yürütülmesinde düzenlemeler yapılmıştır.

75.madde hükmünün (1) fıkrası doğrultusunda, bakanlıkça açılıp işletilecekler hariç, geçici depolama yerleri ve antrepolara ilişkin tüm işlemler Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce yürütülmesine karar verilmiştir.

Yolcu beraberinde gelen eşya, kaçak eşya, kaçak zannı ile yakalanan eşya, araçlara ilişkin ambarlar ve zorunlu hallerde gümrük denetimine tabi diğer eşyalara hizmet vermek amacıyla bakanlık birimlerinde bulunan veya açılacak olan geçici depolama yerleri ve antrepolara ilişkin işlemlerde -aksama olmaması için mevcut uygulamadan olan haliyle yerine getirilmek üzere- Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü'nce yürütülmesine karar verilmiştir.

Aynı maddenin (ö) fıkrasında yer alan "….laboratuvarlarda yapılan tahlillerin ücretlerini tahsil etmek ve bu laboratuvarların faaliyetleri için ihtiyaç duyulan tüm giderleri karşılamak" ve (p) fıkrasında yer alan "Gümrük idarelerinin denetimi altındaki alanlarda yükleme, boşaltma, nakletme, elleçleme, ambarlama, tartım ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,"  görevlerinin de Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünce yürütülmesine karar verilmiştir.

Ek- 27 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne ilişkin yazı​

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.