Bazı Fotovoltaik Hücrelerin İthalinde Uygulanacak Gözetim Miktarı Belirtilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 24 Şubat 2023Bazı Fotovoltaik Hücrelerin İthalinde Uygulanacak Gözetim Miktarı Belirtilmiştir.

27.01.2023 tarihli ve 32086 Resmi Gazete ’de İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/2) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile 8541.42.00.00.00 00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan fotovoltaik hücreler cinsi eşyanın ithalinde ileriye yönelik olarak gözetim uygulaması yürütüleceği belirtilmiştir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)

8541.42.00.00.00

Bir modül halinde birleştirilmemiş veya panolarda düzenlenmemiş fotovoltaik hücreler

60

 *Brüt kg

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün (26.02.2023) yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.