Bazı Eşyalarda İlave Gümrük Vergisi Uygulaması Hakkında Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Temmuz 202028.06.2020 tarihli ve 31169 sayılı Resmi Gazete 'de İthalat Rejimi Kararına Ek Karar yayımlanmıştır.

Söz konusu karar ile tekstil, döküm ve kaynak makineleri, takım tezgahları, presler, tarım ve hasat makineleri, pompalar, gemi vinçleri, römorklar, kord bezi, sitrik asit, camlar, ateş tuğlaları, emniyet kemerleri, yapışkanlar, termostat, tartı alet ve cihazları, serum, kan setleri, idrar sondaları, kataterler, protez diş, peruklar, kar küreyiciler, fırınlar, davlumbazlar, demir çelikten eşya, kablolar, kıymetli süs eşyası ile bazı muhtelif ürünlere ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verildiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda kararın EK-1 tablosunda yer alan GTİP’ lerin karşısında belirtilen ilave gümrük vergisi oranları 01.10.2020 tarihinden sonra uygulanacağı, kararın EK-2 tablosunda yer alan GTİP’ lerin karşısında belirtilen ilave gümrük vergisi oranları bu kararın yayım (28.06.2020) tarihinden 30.09.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanacağı belirtilmiştir.

Söz konusu karar ile Avrupa Birliği, EFTA ve Türkiye ile serbest ticaret anlaşması bulunan ülkeler menşeli eşyalara, tercihli menşeini ispat edici belgeler bulunması halinde İGV uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Ayrıca bu karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejim Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi alınmayacağı belirtilmiştir.

Karara Geçici 1. madde eklenmiş olup, söz konusu maddede,  karar tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın Karar’ın yayımı tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde, Ek-1’de yer alan ilave gümrük vergisi oranın uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Karar hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (28.06.2020) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kararı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.