Bazı Elektrikli Araçların İthalinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca veya Yetki Verdiği Kurum veya Kuruluşça Düzenlenecek İzin Belgesi Aranacağı Belirtilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 19 Mart 2024Bazı Elektrikli Araçların İthalinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca veya Yetki Verdiği Kurum veya Kuruluşça Düzenlenecek İzin Belgesi Aranacağı Belirtilmiştir.

31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmi Gazete’ de “Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/22)” konulu Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile aşağıdaki tabloda GTİP’i ve ticari tanımı belirtilen eşyanın Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmaması durumunda gümrük beyannamelerinin tescili anında gümrük idareleri tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya yetki verdiği kurum veya kuruluş tarafından düzenlenecek “İzin Belgesi” aranacağı belirtilmiştir.

8703.80.10.00.21

Tahrik gücü vermeyen bir içten yanmalı motora sahip olanlar

8703.80.10.00.29

Diğerleri

8703.80.10.00.39

Diğerleri

 

Bu kapsamda A.TR Dolaşım Belgesi veya Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında menşe ispat belgesi ile ithal edilen eşyanın izin belgesinden muaf tutulacağı bildirilmiştir.

Buna ek olarak İzin Belgesi Düzenlenebilmesi için gerekli koşullar aşağıda belirtilmiştir.

·        İthalatı yapılacak eşyanın satış sonrası montaj, bakım ve onarımına ilişkin 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde tanımlanan M sınıfı ve üzerinde M sınıfı taşıt donanımlarını bulunduran L6 ve L7 sınıfı için TS 12047 ve TSE K 646 standartlarında, diğerleri için TS 11921 standardında 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olduğunun Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi,

·       Elektrikli araç bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran elektrikli araç bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması,

·       İthalatı yapılacak her bir marka için Türkiye`de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile hizmet verilmesi,

·       İthalatı yapılacak eşyanın imalatçısının yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması,

Batarya sistemlerinin izlenmesi, kontrolü ve denetimine ilişkin yürütülecek işlemlerin ithalatçı tarafından kabul edildiğine dair yazılı bir taahhütname verilmesi,

koşullarının hepsinin bir arada sağlanması gerektiği, ayrıca 29/11/2023 tarihli ve 32384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/22) yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.