Bazı Canlı Bitkiler ve Tabi Mantarın Gümrük Vergisi Artırıldı

Yayınlanma Tarihi: 17 Haziran 202009.06.2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmi Gazete 'de İthalat Rejimi Kararına Ek Karar yayımlanmıştır.

Söz konusu karar ile  20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ”6. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlerin gümrük vergileri AB, EFTA, F.ADA için 2,4% Sinagapur için 1,9%, Diğer ülkeler için 3,9% olarak uygulanan gümrük vergisi oranlarının aşağıdaki tabloda  karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.


Aynı Karara ekli I sayılı listede yer alan “35., 45. ve 53. FASILLAR” başlıklı tabloda bulunan ve gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlerin gümrük vergileri D-8 ve Diğer Ülkeler için uygulanan 1% olarak uygulanan gümrük vergisi oranlarının aşağıdaki tabloda karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

 

Karar hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımın takip eden onuncu gün (19.06.2020) tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kararı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.