Bazı Cam Liflerinin, İpliklerin, Takviye Plakalarının İthalatında İleriye Yönelik Olarak Gözetim Uygulaması Yürütülecektir.

Yayınlanma Tarihi: 24 Şubat 2023Bazı Cam Liflerinin, İpliklerin, Takviye Plakalarının İthalatında İleriye Yönelik Olarak Gözetim Uygulaması Yürütülecektir.

28.01.2023 tarihli ve 32087 sayılı Resmi Gazete ’de “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/3)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilen eşyaların ithalatında ileriye yönelik olarak gözetim uygulaması yürütüleceği belirtilmiştir.

  G.T.İ.P.

  Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg)*

7019.11.00.00.00

Cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler

2

7019.12.00.00.00

Fitiller

7019.13.00.00.00

Diğer iplikler, şeritler

7019.14.00.00.00

Mekanik olarak bağlanmış takviye tabakaları

7019.15.00.00.00

Kimyasal olarak bağlanmış takviye tabakaları

7019.19.00.00.00

Diğerleri

7019.90.00.10.00

Dokumaya elverişli liflerden

7019.90.00.30.00

Cam liflerden keçe

*Brüt kg

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayımı tarihini (28.01.2023) takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.