Bazı Avrupa Ülkeleri Menşeli/Çıkışlı 54.07, 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 Tarife Pozisyonlu Kumaşların İthalatında Uygulanan Dampinge Karşı Önlem Gözden Geçirilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 11 Mart 2024Bazı Avrupa Ülkeleri Menşeli/Çıkışlı 54.07, 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 Tarife Pozisyonlu Kumaşların İthalatında Uygulanan Dampinge Karşı Önlem Gözden Geçirilmiştir.

20.02.2024 tarihli ve 32466 sayılı Resmi Gazete’de “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/8)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile bazı Avrupa ülkeleri menşeli/çıkışlı 54.07 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ve 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 gümrük tarife pozisyonlarında tanımlı “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatına yönelik yürütülen dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmaların tamamlandığı belirtilmiş olup İtalya, İspanya ve Almanya menşeli/çıkışlı 54.07, 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 tarife pozisyonundaki kumaşların ithalatında yürürlükte bulunan ve soruşturma kapsamında gözden geçirilen dampinge karşı önlemin soruşturma sonucunda değiştirilerek uygulanmaya devam edileceğine karar verildiği bildirilmiştir.

Buna ek olarak, dampinge karşı önlemin bazı Avrupa ülkeleri menşeli/çıkışlı 54.07 tarife pozisyonundaki “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” için %21,13 ve %42,44 oranında, 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 tarife pozisyonundaki “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” için %44 oranında uygulanacağı duyurulmuştur.

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.