Bazı Asitlerin, Reçinelerin, Katalizörlerin, Kompresörlerin, Bataryaların, Akümülatörlerin ve Devre Kartlarının İthalatında Tarife Kontenjanları Açılmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 19 Ocak 202231.12.2021 tarihli ve 31706 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı (5056) yayımlanmıştır.

Söz konusu karar ile 14.04.2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde ekli tabloda gümrük tarife pozisyonları belirtilen bazı asitlerin, reçinelerin, katalizörlerin, kompresörlerin, bataryaların, akümülatörlerin ve devre kartlarının ithalatında, 15.02.2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere 5056 sayılı Karara ilişkin ekli tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranları ile tarife kontenjanlarının açıldığı belirtilmiştir.

Yukarıda açıklanan 5056 sayılı Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karara ilişkin 2022/1 ve 2022/2 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğler yayımlanmıştır.

Söz konusu 2022/1 sayılı tebliğ ile bu Tebliğin ve bağlı olduğu 5056 sayılı Kararın eklerinde yer alan tabloda Gümrük Tarife Pozisyonu ve tanımları yer alan bazı asitlerin, reçinelerin, katalizörlerin, kompresörlerin, bataryaların, akümülatörlerin ve devre kartlarının ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ve kullanım usul ve esaslarının düzenlendiği belirtilmiştir.

Söz konusu 2022/2 sayılı tebliğ ile yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ve yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları düzenlenmiş olup; 3806.10 gümrük tarife pozisyonlu yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ithalatında açılan 40.000 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı ile 3815.90.90 gümrük tarife pozisyonlu yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan 450 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı talep toplama yöntemiyle yapılacağı belirtilmiştir.

Karar hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karar ve Tebliğleri Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.