Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayınlanma Tarihi: 18 Temmuz 2018Özet: 07.07.2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmi Gazete'de Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu Yönetmelik ile yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

  • 19.07.2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi kapsamından Makedonya Cumhuriyeti çıkarılmış ve Karadağ, Sırbistan Cumhuriyeti, Arnavutluk Cumhuriyeti ve Bosna Hersek kapsama eklenmiştir.

  • Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi kapsamından Makedonya Cumhuriyeti çıkarılmış ve Karadağ, Sırbistan Cumhuriyeti, Arnavutluk Cumhuriyeti ve Bosna Hersek kapsama eklenmiştir. Ayrıca söz konusu dayanak "03.06.2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 inci ve 14 üncü maddeleri ile" şeklinde değiştirilmiştir.
     
  • Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (p) bentlerinde yer alan "Makedonya Cumhuriyeti" ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
     
  • Aynı Yönetmeliğin Ek-IV'ünde yer alan Türkçe Uyarlama kısmından sonra gelen Makedonca Uyarlama kısmı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik hükümleri Gümrük ve Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.08.2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Ek- Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.