Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Kapsam ve Dayanaklarını İçeren Maddelerinde Değişiklik Yapılmıştır

Yayınlanma Tarihi: 25 Mayıs 202120.05.2021 tarihli ve 31486 sayılı Resmi Gazete’ de Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Söz konusu yönetmelik ile, Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin kapsamını içeren 2. Maddesinin aşağıda yer alan bölümü kaldırılmıştır.

b) Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının 22 nci maddesinde belirtilen Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’nin uygulanmasına dair usul ve esasları kapsar.”

Aynı Yönetmeliğin dayanaklarını içeren 3. Maddesinin aşağıda yer alan bölümü kaldırılmıştır.

“c) 18/2/2008 tarihli ve 2008/13298 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Protokol II’ye, dayanılarak hazırlanmıştır.”

Yönetmelik hükümleri 03.05.2021 tarihinden geçerli olmak üzere, Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (20.05.2021) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönetmeliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

 

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.