Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 31 Aralık 2018Özet: 29.12.2018 tarih ve 30640 sayılı Resmi Gazete'de Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin 2019/10 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu tebliğ ile;

  • 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 gümrük tarife istatistik pozisyonlarına sahip banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kâğıtların tabi tutuldukları rejimin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejiminden biri olması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde Ticaret Bakanlığının uygunluk yazısı gerektiği,

  • 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 GTİP 'li yalnız banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kâğıtların, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kâğıtların ithalinin sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılabileceği,

  • 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 GTİP 'li yalnız çek kâğıtlarının ithalinin sadece bankalar tarafından yapılabileceği,

  •  4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 GTİP 'li ve sermaye piyasası araçlarının basımında kullanılan kâğıtlar ile 4907.00 GTİP 'li yalnız halka arz ve satışı yapılmak üzere yurt dışında bastırılan sermaye piyasası araçlarının tabi tutuldukları rejimin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejiminden biri olması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde Sermaye Piyasası Kurulunun uygunluk yazısı gerektiği,

belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ek- Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin 2019/10 sayılı Tebliğ​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.