Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Üçlü Komite Tesis Edilmesine İlişkin Protokol’ün Onaylandığı Belirtilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 19 Ocak 202207.01.2022 tarihli ve 31712 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Üçlü Komite Tesis Edilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar No: 5083) yayımlanmıştır.

Söz konusu karar ile 08.10.2021 tarihinde İzmir’de imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Üçlü Komite Tesis Edilmesine İlişkin Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğu belirtilip anlaşma kapsamında alından bazı kararlar aşağıda belirtilmiştir:

·       Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan arasında Gümrük Konularında Üçlü Komite kurulacağı,

·       Komite ile, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasında gümrük konularındaki iş birliği koordine ve teşvik edilirken, iş birliğinin geliştirilmesine yönelik ana alanların, yöntem ve imkanların araştırılacağı,

·       Tarafların, sınır geçişlerini kolaylaştırmak, basitleştirmek, güvenli hale getirmek ve gümrük işlemlerinin etkin olmasını sağlamak amacıyla ortak çaba göstereceği,

·       Tarafların arasındaki ilgili tüm alanlarda işbirliğinin geliştirilmesinin, Komite ve çalıma grupları bünyesinde yürütüleceği,

·       Tarafların kendi Komite üyelerini uygun olarak tayin edeceği ve herhangi bir değişiklik durumunda birbirlerini haberdar edeceği,

·       Tarafların Gümrük İdarelerinin başkanlarının, Komitenin eş başkanları olacağı,

·       Komite toplantılarının yılda bir defa olacak şekilde dönüşümlü olarak gerçekleşeceği,

·       Komite toplantılarının hazırlanması ve organizasyonuyla ilgili giderlerin, ev sahibi Tarafça karşılanacağı, katılımcıların seyahat giderlerinin Tarafların kendileri tarafından karşılanacağı,

·       İşbu Protokol’ün hükümlerinin, Tarafların bizzat kendilerinin taraf olduğu diğer uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerine halel getiremeyeceği,

·       Tarafların yazılı rızasıyla işbu Protokol’e ekleme ve Protokol’de değişiklik yapılabileceği, bu ekleme ve değişikliklerin iş bu Protokol’ün mütemmim cüzü olan ayrı protokoller şeklinde gerçekleştireceği ve işbu Protokol’ün 9. Maddesi hükümleri gereği yürürlüğe gireceği,

belirtilmiştir.

Karar hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek olup yayım tarihinde (07.01.2022) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kararı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.