Avrupa Menşeli Bazı Canlı Bitki ve Hayvan Yemlerine Dair Tarife Kontenjanı Belirlenmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 03 Ocak 2023Avrupa Menşeli Bazı Canlı Bitki ve Hayvan Yemlerine Dair Tarife Kontenjanı Belirlenmiştir.

17.12.2022 tarihli ve 32046 sayılı Resmi Gazete ’de Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin ekli listesinde yer alan AB013 ve AB060 kod numaralı satırlarda tarife kontenjanlarında değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklerle 0602.90 (0602.90.91.00.00 hariç) tarife alt pozisyonundaki canlı bitkiler için bir gümrük beyannamesi kapsamında kullanılabilecek azami miktarın 20 tondan 150 tona çıkarıldığı, 2309.90 tarife alt pozisyonundaki hayvan yemleri içinse 30 tonla sınırlandırıldığı belirtilmiştir.

Tarife Kontenjanı Kod No

G.T.İ.P.

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Dönemi

Eski Azami Miktar

 

Yeni Azami Miktar

Tahsilat Yapılacak Firma Türü

Tahsisat Yöntemi

Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar

AB013

0602.90 (0602.90.91.00.00 hariç)

Diğerleri

01.01-31.12

20 ton

150 ton

 

BSGTY

 

AB060

2309.90

Diğerleri

01.01-31.12

 

30 ton

 

BSGTY

 

 

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.